Privacyverklaring Nootzaak

Nootzaak is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke persoonsgegevens we verwerken als u gebruik maakt van onze diensten, en waarom wij deze gegevens verzamelen.

 

Contactgegevens:

Nootzaak
Steenderkamp 3
8162 XH Epe

KvK 59392282

www.nootzaakepe.nl
info@nootzaakepe.nl
06-12590650

Welke persoonsgegevens verwerkt Nootzaak?

*Voor- en achternaam;
*Geboortedatum;
*Adresgegevens;
*Telefoonnummer;
*Emailadres.

 

Voor welke doelen verzamelt Nootzaak deze gegevens?

*Om u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

*Voor het verzenden van nieuws/mededelingen die betrekking hebben op de diensten die u bij ons afneemt.

*Voor het afhandelen van uw betaling.

*Om te overleggen met derden, indien dit voor de dienstverlening noodzakelijk is.

*Situaties waarin wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte).

*Foto’s voor gebruik op social media (onherkenbaar, tenzij anders overeengekomen).

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Nootzaak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie zeven jaar te bewaren. Hieronder vallen onder andere alle lesovereenkomsten.

Dit houdt in dat zeven jaar na beëindiging van de dienstverlening, uw gegevens verwijderd zullen worden uit ons bestand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Nootzaak deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening, of om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

 

Maakt Nootzaak gebruik van cookies?

Nootzaak gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nootzaak.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde, persoon of organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdracht van uw persoonsgegevens schriftelijk indienen bij Nootzaak.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten:

Nootzaak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact

 

Beveiliging:

Nootzaak neemt de bescherming van uw gegevens serieus, en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.